مطالب بهروز شادیمقدم سال 2008 در وبلاگ اکتبر…

عکس

مطالب بهروز شادیمقدم سال 2008

https://shadochdt.wordpress.com/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2%C2%A0%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2008/

Advertisements

تز دوم – تزهای مارکس دربارۀ فویرباخ

 تز دوم - تزهای مارکس دربارۀ فویرباخ

» اين مسأله که آيا انديشه بشری دارای حقيقتی عينی هست يا نه، مسأله‌ای نظری نبوده بلکه مسأله‌ای عملی است . در پراتيک است که انسان بايد حقيقت، يعنی واقعيت و توان انديشه‌اش را، اينجا و اکنون، اثبات کند . مناقشه درباره واقعيت با بی واقعيتی انديشه‌ای جدا از پراتيک، صرفا مسأله‌ای آخوندی است . » تز دوم – تزهای مارکس دربارۀ فویرباخ

مباحث و یادداشت‌ها …

مباحث و یادداشت‌ها …
به مرور زمان و هر از چند گاه یادداشت‌هایی را که در فیسبوک داشته‌ام و یا از بحثی گرفته شده ، در اینجا میآورم . باشد که نقطۀ شروعی در گسترش این بحث‌ها باشد . بهروز شادیمقدم . 2.1.2013 به خواندن ادامه دهید

یاد ِرفقای جان باخته (13) گرامی باد یاد, درخشان ویسی … زنی از تبار, زحمتکشان

» بين شما كدام
– بگوئيد !-
بين شما كدام
صيقل ميدهيد
سلاح آبائي را
براي
روز
انتقام ؟ » شاملو 
شب, اردوگاه کومه له بود و دیر وقت . وقت استراحت و خواب . خواب, بعد از یک روز فعالیت و کار . تمدد نیرو برای فردا و روزهای دیگر .شب و مبارزین, خستۀ کار و خیمه زده در دره ای در خاک عراق . باشد تا گشایشی شود و در جامعه مبارزه شان را پیش ببرند .
شب و خستگی و دل در گرو خواب بستن . انسان و خواب . انسان خفته هرکه باشد ،کودکی را مانند است که معصومانه چشم بر هم گذاشته و آرامش میخواهد .
همه خوابیده‌اند . غیر از نگهبان ها و پاس بخش‌ها و شاید عده‌ای شب زنده دار . و یکی دیگر هم بیدار . بیدار . اما به قصدی شوم . با طرح و توطئه ای . هم صفی که آن شب با انگیزه و تصمیمش راه دیگر میرفت . بدگمان و کوته فکر . از مناسباتی عقب افتاده بر آمده و به صف انقلاب و پیشروان جامعه پیوسته و در نیمه های راه ، مانده و درمانده و عاصی . و اکنون قصد جان دیگران را کرده است . قصدش شبیخون زدن است . به انسان . انسان  مبارز.  
در سکوت و سیاهی شب ، خفاش وار بربالین انسانها رفتن . جدا . جدا . اول به سراغ این (رفیق اقبال ) بعد به سراغ آن ( رفیق درخشان ویسی ) و لحظاتی بعد رگبار گلوله بستن برتن انسان های خفته . برتن آن‌ها . فاجعه آفریدن . خون ریختن . شبیخون کردن . اردوگاه و شب و خون . شبیخون .
درخشان ویسی در این حادثۀ ناگوار در 1364.05.17 زخمی و در تاریخ 1364.05.18 جانباخت .

پيام آغاز به کار جامعه بين‌المللی کارگران«انترناسيونال اول»

 کارل مارکس : کارگران! اين واقعيتی عيان است که فقر و فلاکت طبقه کارگر از ١٨٤٨ تا ١٨٦٤ کمتر نشده است، و تازه اين دوره دوره‌ای است که بلحاظ توسعه صنايع و رشد تجارت همتا ندارد. در ١٨٥٠، يک ارگان ميانه‌روی بورژوازی انگليس، با اطلاعاتی بيش از ساير نشريات، پيش‌بينی کرد که اگر صادرات و واردات انگلستان ٥٠ درصد افزايش پيدا کند، فقر و فلاکت در انگلستان به صفر ميرسد. به خواندن ادامه دهید

خانه­ ام ابری­سـت…

دلایل دم دستی بحران سیاسی اقتصادی جاری

محمد قراگوزلو
August 21, 2011

QhQ.mm22@yahoo.com

به خواندن ادامه دهید

بنفشه کمالی

ترانۀ غربت

به خواندن ادامه دهید

احمد شاملو گواه آگاه تاريخ بی قراری ما
2-بازتاب حماسه ی سياهکل
محمد قراگوزلو


به خواندن ادامه دهید

جنبش‌های فمینیستی در بن بست طبقه یابی

محمد قراگوزلو

بحثی در مورد منصور حکمت  و جایگاهش در جنبش کمونیستی

موافقین و مخالفین صد در صد منصورحکمت با این متد و برخوردشان راه به جایی نمیبرند . باید به بررسی همه جانبه و نقادانه از نظرات سیاسی و فکری منصور حکمت و جایگاه واقعی او در جنبش کمونیستی ایران نشست . در زیر مجموعه ای از نظرات مختلف در این مورد را که در فیسبوک در گرفت میآورم :

به خواندن ادامه دهید

قدرت سیاسی ، پول و فوتبال

محمد قراگوزلو 

June 25, 2011 Qhq.mm22@yahoo.com

به خواندن ادامه دهید

کومه له ، چگوارا و چگوارایسم ، جریاناتی غیرمارکسیستی اند….

کومه له جریانی چپ و معتقد به کمونیسم ( با برآوردهای خودش از آن ) و چگوارایسم ، نیز جنبشی چریکی و متعلق به طبقات دیگر( غیر کارگری ) و تحت تاثیر مارکسیسم در سالهای غیبت مارکسیسم  هستند. هر دوی این جریان با مارکسیسم فاصله دارند. و هنوز بعد از دهه ها و ناکامی مشی چریکی و تحولاتی که کومه له از سرگذرانده و جایگاه سیاسی امروزش ، بی خبرانی که آینده جنبش در نظرشان تیره و تار است و آدم های نوستالوژیک به عقب برگشته ، اینها برای کومه له و چگوارا سینه ها میدرند . «کارو » نامی هم که خود را مدافع این دو جریان میداند و نه توان دفاع از رفیق » چگ «ش را دارد و نه کومه له را میشناسد در یک دو ستون با من کامنت هایی را رد و بدل کرد . مجموعۀ کامنت ها را اینجا میآورم : به خواندن ادامه دهید

 بحثی پیرامون بخشی از مانیفست حزب کمونیست . کارل مارکس و فردریش انگلس .

بدنبال درج قسمتی از مانیفست کمونیست از مارکس و انگلس در این صفحه رفیق شکیب شیخی نظرش را در این مورد برایم ارسال کرد . با تشکر از ایشان مشترکن بهتر دانستیم که جهت روشن تر شدن بحث آن را به مباحثه  بگذاریم . ابتدا همان بخش از نوشتۀ مارکس و انگلس را میآورم و بدنبال آن نظر رفیق شکیب را:  به خواندن ادامه دهید

لمپنیسم افسار گسیختۀ یک طرفدار شاه و سلطنت …

خانم Mahboobeh Yekta که از طرفداران شاه و مسیحیت است در فیس بوک از یک هم فکر سیاسی خود بنام Kourosh Zed Velayat‎ لینکی  بر علیه خسرو گلسرخی به اشتراک گذاشته بود . منهم کامنتی زیر لینک گذاشتم . طرفدار شاه و » خاندان جلیل سلطنت » پیام زیر را برایم فرستاد ، پیام را در فیس بوک  انتشار دادم  که فرهنگ این قوم ساقط شده از قدرت به نمایش داده شود . دیگران نظر دادند . در اینجا مجموعۀ نظرات  را میآورم : به خواندن ادامه دهید

بيانيه شماره 2 شوراي برگزاري مراسم روز جهاني كارگر سال 90

و فراخوان زمان و مکان های مراسم ها – ساعت 5 عصر سراسر کشور
سال ستيز طبقاتي به جاي جهاد اقتصادي

زمان و مكان مراسم هاي روز جهاني كارگر –يكشنبه 11 ارديبهشت
ساعت 5 عصر – سراسر كشور:
الف – تجمع ها و مراسم ها در سراسر كشور:
به خواندن ادامه دهید