لنین ،نظریه پرداز و معمار بزرگ انقلاب سوسیالستی…(و اشاره ای به در افزوده هایش به مارکسیسم)


عکس

– در عصر جنبش های طبقاتی و کارگری در اروپا و در چند کشور عمده که میرفت طومار سرمایه داری را در هم پیچد . به خواندن ادامه دهید

مجموعه بحث و جدلی با طیف های مختلف طرفدار کومه له در این دیوار …

چپ مفلوک و در به در هنوز معنای –
به صندلی اتهام نشاندن متهم را نفهمیده است …
به خواندن ادامه دهید

«چپ» ،اصطلاحی غلط و از کار افتاده برای بکار بردن مارکسیسم …

عکس

اصطلاح و بکار بردن عنوان «چپ» برای تفکیک و جدا نمودن کمونیست و کمونیست ها در مقابل راست جامعه در گذشته امر حتما» لازم و ضروری بوده ،اما امروز بکار بردن همین اصطلاح خود ناروشنی و عدم تفکیکی را نشان میدهد .
جریانات پیرو و معتقد به آرمان کمونیسم بعد از شکست انقلاب اکتبر با تفکرات و نگرش های متفاوت از مارکسیسم و دور از آن و به نام آن طیف وسیعی را شامل میشوند که همه را میتوان در صف چپ جای داد ،اکنون دیگر هر چپ بودنی به معنای مارکسیست بودن نیست و تازه بخشی از همین چپ امروز به راست جامعه تعلق دارد .با این وصف ضرورت مرزیندی روشن و تفکیک مارکسیسم با آن بخش چپ بنام کمونیستی و دور از تئوری و پراتیک مارکسیستی یک امر مبارزاتی ماست .

تاثیر و نقش منصور حکمت بر کومه له …

در لابلای بحث بر سر واقعۀ گردان شوان رفیقی در کامنتش از جمله نظرش را در مورد نقش منصور حکمت و اتحاد مبارزان کمونیست بر کومه له بیان کرده بود . آنموقع نخواستم تداخل دو موضوع پیش بیاید .نظر رفیق را پائین میاورم .کلا» این نظریه و تحلیل و بررسی که بسیاری دیگر همانند آن میاندیشند ،اشتباه است .تاریخ را باید درست روایت و ارزیابی کرد .به استناد اسناد و آنچه که به صورت واقع گذشته و هنوز بسیاری از شاهدان هم آن سالها هستند ،اگر چه اکنون هر کسی راه خود را رفته و میرود ،اما اگر در مقطع تشکیل حزب کمونیست ایران که یک ضرورت بود و قبل آن ،اتحاد مبارزان و بخصوص منصور حکمت نبود ،کومه له جریانی در حد اتحادیۀ میهنی کردستان عراق میشد و به قهقهرا میرفت .
ابتدا کامنت رفیق و بعد در جریان بحث نقش منصور حکمت در کومه له و چگونگی پروسۀ این نقش را خواهم آورد .
«همانگونه که نوشتم این جنبش میتوانست نقش بیشتری در احیای یک جو و یک میدان مبارزاتی طبقاتی در کردستان و ایران بازی کند. اما بدلیل عدم اعتماد بنفس و کنجاوی رهبران و مسئولین و با خوش بینی به اتحاد مبارزان دراوایل دهه 60 و با اتحاد با ان تشکیلات جنبش انقلابی کردستان را به بیراهه کشاندند. شما این را نادیده میگرید که اتحاد با اتحاد مبارزان, تقدیم افسار جنبش انقلابی بدست منصور حکمت و دوستانش یکی از بزرگترین اشتباهات کو مه له بود. چرا که این عده جدا از اینکه دارای یک سری افکار و اندیشه های مدرن بورژوائی بودند و میتوانستند جنبش انقلابی را از حالت پوپولیستی و روستائی ان بیرون بکشند و به کو مه له یک صورت وطنی بدهند و انرا وصعت ببخشند ,در عین حال هم جنبش انقلابی کردستان را با پاسیفیسم بورژوائی و مدرنیسه ان بشکل غربی به انفعال کشاندند.»

عکسِ‏بهروز شادیمقدم‏
عکسِ‏بهروز شادیمقدم‏

 

 

به خواندن ادامه دهید

فراتر از یک لبخند … رفیق کریم عبدالله پور

عکسعکس

متولد سال 1339 در روستای دلک داش (میاندوآب) بود . ابتدا رابط انتشاراتی کومه له بود و سالها کار انتشاراتی میکرد . بعد به واحد های نظامی ملحق شد و در برگشتی به اردوگاه بوتی (کوردستان عراق) در تاریخ 1367.02.25 در اثر بمباران شیمیایی رژیم بعث عراق جان باخت .
به خواندن ادامه دهید

گرامی باد یاد رفقای مبارز و جانباخته : منصور پاکسرشت ،رئوف زارعی ،وفا برازنده (وفا ارکان) …

منصور پاکسرشت
محل تولد: سنندج
تاریخ تولد: 1326
تاریخ جانباختن: 1366.12.26/27
محل و نحوه جانباختن: کنار دریاچه سیروان (عراق) ـ درگیری با نیروهای رژیم

رئوف زارعی
محل تولد: سنندج
تاریخ تولد: 1324
تاریخ جانباختن: 1362.03.10
محل و نحوه جانباختن: زندان ارومیه ـ تیرباران .
عکسعکس

وفا برازنده (وفا ارکان)
محل تولد: سنندج
تاریخ تولد:
محل و نحوه جانباختن: منطقۀ دیواندره . در درگیری با رژیم .

متاسفانه هر چه گشتم عکس و مشخصات رفیق وفا را نیافتم .

بحثی در بارۀ کمونیسم و مقولۀ آزادی …

سئوال یک شاه پرست …
تاريخ یزدگرد ساسانی :
آیا کمونیستها به » آزادی » باور دارند ؟ عکس
جواب این است :
تا سواد و معلومات شما چقدر باشد .

جریان سیاهکل حماسه نبود .

 عکس

جریان سیاهکل حماسه نبود
اشاره‌ای به مطلبی از رفیق محمد قراگوزلو

به خواندن ادامه دهید

سایر صفحات فیسبوک بهروز شادیمقدم

سایر صفحات فیسبوک بهروز شادیمقدم

http://www.newoctober.com/guestbook.html

لنین ،تجسم ِ برجستۀ انسانیت و انقلاب … (بمناسبت ٢١ ژانویه سالروز درگذشت لنین)


عکس

در سالهای قبل از 1902 و در اوج شکوفایی جنبش های کارگری در اروپا و روسیه ، در دوران محبوبیت و اتوریتۀ پلخانف به مثابه مروج مارکسیسم در روسیه ، در دورۀ نفوذ پوپولیسم، اکونومیسم و لیبرالیسم و دیگر تفکرات و مشی های موجود در جنبش سوسیال دمکراتیک روسیه در اَن سالها و با این گرایشات درگیر شدن و به نقد مارکسیستی کشیدن اَنها و به حاشیه راندنشان . به خواندن ادامه دهید

سلب آزادی یا دادن آزادی به بورژوازی در دیکتاتوری پرولتاریا . مجموعۀ مباحث حول این مسئله .

سلب آزادی یا دادن آزادی به بورژوازی در دیکتاتوری پرولتاریا .
مجموعۀ مباحث حول این مسئله . به خواندن ادامه دهید

تروتسكیسم و استالینیسم(و بحثی پیرامون آن) دو جریان انحرافی و برخاسته از شکست انقلاب اکتبر …

عکسعکس
از : بهروز شادیمقدم
تروتسكی و استالین ، هر دو در جریان انقلاب اکتبر از یاران مصمم لنین بودند . تروتسكی در سالهای قیل موضعی گاه انحلال طلب ، بینابینی میان بلشویسم و منشویسم و بیشتر به منشویک داشت . در انقلاب به تمامی به صف بلشویک ها پیوست و بعد از لنین فرد دوم انقلاب محسوب میشود . استالین ، در دوران مبارزاتش تا مقطع انقلاب و مرگ لنین از پیگیرترین و سر سخت ترین یاران لنین بود . به خواندن ادامه دهید

احمدشاملو ، آن غولِ زیبا…. شاعری بر مرتفع ترین قلۀ شعر فارسی

احمدشاملو ، آن غولِ زیبا.... شاعری بر مرتفع ترین قلۀ شعر فارسی

احمدشاملو ، آن غولِ زیبا….
شاعری بر مرتفع ترین قلۀ شعر فارسی

بهروز شادیمقدم

به خواندن ادامه دهید

در افشای ناسیونالیسم کورد .

در افشای ناسیونالیسم کورد .

https://www.facebook.com/DrAfshayNasywnalysmKwrd

دین افیون توده هاست . مارکس

مذهب از دید مارکس –
http://www.newoctober.com/pdf/mazhab.pdf
مذهب از ديد انگلس –
http://www.marxists.org/farsi/archive/marx/works/1874/engels-mazhab.pdf
دين از ديد لنين –
https://shadochdt.wordpress.com/2008/12/08/دين